Miło jest nam poinformować, że w 2009 r. Biuro Kadr i Płac „ACTA” zmieniło formę prawn± i obecnie działa jako „ACTA” spółka z o.o.
Zmienili¶my także siedzibę. Mamy nadzieję, że nowa lokalizacja pozwoli na swobodniejszy dostęp do naszych usług.
Jednocze¶nie informujemy, że podstawow± form± kontaktu jest, tak jak dotychczas, wizyta u naszych Klientów.

ACTA spółka z o.o.

NIP 851-310-72-27 REGON 320760476
nr konta: AliorBank 87 2490 0005 0000 4520 7704 3419

Siedziba i biuro
ul. Okólna 90, 71-742 Szczecin
tel. 91 43 42 038, faks 91 43 42 039

e-mail acta@acta.pl, http://www.acta.pl

Ewa Deskur
tel. 601 85 76 20
e-mail: e.deskur@acta.pl