Świadczone są dla klientów, z którymi ACTA podpisało stałą umowę o współpracy.
Aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów ceny usług są ustalane indywidualnie, po dokładnej analizie potrzeb oraz ustaleniu zakresu wykonywanych prac.
Prosimy o umówienie się z naszym przedstawicielem.

 

c
Ceny ulegają waloryzacji na zasadach określonych w umowie