Specjalizujemy się w obsłudze małych i średnich firm zakresie kadr, płac i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Wszystkie prowadzone przez nas czynności zgodne są z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Oznacza to w szczególności zgodność naszych działań z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Dostosowujemy nasz sposób prowadzenia spraw pracowniczych do specyfiki i jednostkowych uwarunkowań każdej firmy.

Podejmujemy się pośredniczenia w imieniu naszych klientów we wszystkich urzędach, które nie wymagają osobistego stawienia się przedstawiciela obsługiwanej przez nas firmy.

Jesteśmy zawsze obecni przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Biuro Kadr i Płac ACTA oferuje usługi, które można połączyć w następujące grupy zagadnień:

  • organizowanie i prowadzenie spraw osobowych (kadrowych)
    zobacz
  • naliczanie wynagrodzeń zobacz
  • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zobacz