ACTA

Ludzie

Ewa Deskur

  • 1995 — zajmuje się sprawami związanymi z zarządzaniem personelem firmy, w której jest zatrudniona na stanowisku pełnomocnika właściciela.
  • 1996 — po zmianie ustawy Kodeks Pracy w czerwcu 1996 zajmuje się w praktyce dostosowaniem rozwiązań dotyczących prawa pracy w zakładzie do nowo obowiązujących przepisów.
  • 1997 — kończy z wynikiem celującym kurs „Praktyczne zastosowanie Kodeksu pracy” organizowany przez Ośrodek Kształcenia mgr Małgorzata Zielińska w Szczecinie.
  • 1997 — otwiera pierwsze w Szczecinie Biuro Kadr i Płac „ACTA” doradzając i prowadząc usługi dla małych i średnich firm w zakresie kadr, płac i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
  • 1999 — zostaje przyjęta w poczet członków Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami,
  • 2001 — kończy z wynikiem bardzo dobrym i wyróżnieniem studia podyplomowe „Prawo pracy w biznesie” w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie