ACTA

Osobowe

Organizowanie i planowanie spraw kadrowych

Proponujemy pełną obsługę w zakresie tworzenia i prowadzenia dokumentacji kadrowej, prawidłowego ułożenia relacji z pracownikami, optymalizacji czasu pracy. Szczegółowy zakres działań przedstawia się następująco:

 • doradztwo w zakresie najkorzystniejszych form zatrudnienia pracowników
 • przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika
 • prowadzenie teczek osobowych pracowników i uzupełnianie na bieżąco dokumentacji zatrudnienia
 • powiadamianie odpowiednich urzędów o zatrudnieniu i zwolnieniu pracownika
 • doradztwo w zakresie ustalenia najbardziej efektywnego czasu pracy
 • zarządzanie dyscypliną pracy
 • przygotowanie i prowadzenie spraw związanych ze zwalnianiem pracowników
 • tworzenie i wprowadzanie regulaminów
 • prowadzenie ewidencji
 • prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • doradztwo dotyczące spraw z zakresu Prawa Pracy
Wszystkie prowadzone przez nas czynności zgodne są z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Zawsze gwarantujemy obecność w zakładzie pracy podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzkiego Urzędu Pracy.