ACTA

O Firmie

Czym się zajmujemy?

Biuro Kadr i Płac ACTA, od chwili swojego powstania w 1997 roku, zajmuje się usługami związanymi z zatrudnianiem pracowników. Nasza oferta skierowana jest do małych i średnich firm. Działalność Biura ACTA nie sprowadza się tylko do terminowego rozliczania się z pracownikami i urzędami, czy optymalizacji kosztów zatrudnienia z punktu widzenia księgowego. Proponujemy działania, których celem jest prawidłowe ukształtowanie relacji pracownik — pracodawca oraz zapewnienie obu stronom niezbędnej obsługi prawnej. Podejmujemy się także roli mediatora w trudnych sytuacjach.

W jaki sposób pracujemy?

Zdecydowaliśmy się na działalność metodą outsourcingu. Korzyści, płynące z zarządzania kadrami przez zewnętrznego kooperanta są nie do przecenienia — pracujemy przez cały rok, bez urlopów, bez konieczności gwarantowania nam świadczeń socjalnych, płacenia ubezpieczeń społecznych itp. Z drugiej strony, specjalizacja w zakresie kadr, płac i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych jest gwarancją rzetelnego traktowania naszych klientów. Prowadząc sprawy pracownicze w imieniu wielu firm spotykamy się z dużo większą liczbą problemów do rozwiązania — nasze doświadczenia rosną szybciej i są bogatsze od doświadczeń prawników działów kadr i rachuby, mających do czynienia jedynie z pracownikami swojego macierzystego przedsiębiorstwa. Pozwala to nam prowadzić sprawy związane z zarządzaniem personelem w sposób optymalny.