ACTA

Płace

Naliczanie wynagrodzeń

Przygotowujemy i prowadzimy prace związane z wypłatą wynagrodzeń. Służymy pomocą w planowaniu kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników. Szczegółowy zakres naszych działań obejmuje:

  • naliczanie wynagrodzeń na podstawie list obecności i zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w zakładzie
  • drukowanie list płac i pasków informujących o wysokości wynagrodzenia i poszczególnych jego składnikach dla pracowników
  • przygotowanie przelewów wynagrodzeń na bankowe konta osobiste pracowników
  • naliczanie i przygotowanie druków dla urzędów skarbowych i podatników (pracowników obsługiwanych firm)
  • wyjaśnianie bieżących indywidualnych interwencji oraz interpretacja przepisów w zakresie prawidłowości naliczania wynagrodzeń
Wszystkie prowadzone przez nas czynności zgodne są z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Zawsze gwarantujemy obecność w zakładzie pracy podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzkiego Urzędu Pracy.