ACTA

ZUS

Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 • przygotowujemy dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe obowiązujące pracodawcę przy użyciu programu PŁATNIK (ZUA, ZZA, ZFA, ZPA i inne)
 • wysyłamy dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe obowiązujące pracodawcę przy użyciu programu PŁATNIK — PRZEKAZ ELEKTRONICZNY
 • przechowujemy potwierdzenia wysłanych dokumentów
 • naliczamy i przygotowujemy deklaracje rozliczeniowe imienne za dany miesiąc na odpowiednich drukach DRA, RCA, RNA, RZA, RSA i innych
 • przygotowujemy przelewy bankowe składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP, FGŚP
 • przygotowujemy i drukujemy raporty miesięczne dla ubezpieczonych (ZUS RMUA)
 • pośredniczymy przy załatwianiu przez Zleceniodawcę wszelkich spraw nie wymagających osobistego stawiennictwa w oddziałach ZUS np. zaświadczenia o nie zaleganiu ze składkami na ZUS
 • prowadzimy dokumentację związaną z uzyskaniem od ZUS wypłat zasiłków chorobowych, opiekuńczych, rodzinnych i innych wg potrzeb
 • na potrzeby zakładu pracy, jeżeli jest do tego uprawniony, prowadzimy dokumentację wypłat ww. zasiłków przez zakład pracy
 • sporządzamy dokumentacje potrzebną do otrzymania legitymacji ubezpieczeniowych i rodzinnych
 • oraz inne sprawy związane z rozliczeniami z ZUS wg potrzeb
Wszystkie prowadzone przez nas czynności zgodne są z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Zawsze gwarantujemy obecność w zakładzie pracy podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzkiego Urzędu Pracy.